People

Who's who in the group

Academics

 • René Bañares-Alcántara, IQ MS PhD MA
 • Aidong Yang, PhD

Researchers

 • Dr Lei Xing

Graduate Students

 • Ziming Yang, BEng
 • Till Weidner, MEng
 • Hong Zeng, BEng
 • Bo Han Zhang, BSc MEng
 • Sihao Di, BEng
 • Zac Cesaro BSc
 • Chao Chen MEng
 • Wenchan Qi BSc

Visiting Member

 • Wenyu Xiang, BEng
 • Dr Zheqing Huang
 • Krishna Sapkota, BSc MSc

Former Members

 • Dr Hans Veldhuis
 • Dr Elias Martinez-Hernandez
 • Evie Gui, BSc
 • Pradeep Suresh Babu, BSc PhD
 • Maricela Claudia Bravo Contreras, BSc MSc PhD
 • Alexandre Leoneti, BSc MSc
 • Weiqi Wang, BSc
 • Berkan Sesen, BSc MSc
 • Araz Taeihagh, BSc MSc
 • Julian Hunt, BSc
 • Aidid Chee Tahir, BSc MSc PEng
 • Miroslawa Alunowska-Figueroa, BSc MSc